Er alle mennesker født med intuition? Hvilken funktion har den?
Har DU haft oplevelser, hvor din intuition blev en afgørende faktor?

KIRSTINA OM INTUITION

Vi er alle født med intuition, som er en del af vores ”styresystem”, der skal hjælpe os bedst muligt gennem livet. Nogle af os er gode til at lytte til den, fordi vi har lært at stole på den som barn, mens andre har lært at overhøre eller undertrykke den.

Har du oplevet noget særligt?
Vi har sikkert alle oplevet, at vi har tænkt på én, og kort efter har vedkommende ringet, eller vi møder dem uventet på gaden. Det er vores intuition, der her har talt til os. Andre har oplevet at fornemme, se, høre eller mærke en nær slægtnings bortgang.

I krimier er den stædige opdager som regel udstyret med en god intuition, der får ham/hende til at forfølge en sag, der for andre er lukket eller løst. Dette er ikke kun et produkt af en fantasifuld forfatter, men bygger på en (intuitiv?) viden om dette fænomen.

Vi har alle hørt historier om folk, der lige før store katastrofer har ændret planer og på den måde undgået døden, fordi de fulgte deres indre alarmsystem.

Hvordan taler vores intuition til os?
Vores intuition taler til os på forskellige måder og vejleder os om stort og småt. Nogle gange er det en kropslig fornemmelse i maven, andre gange er det en indre stemme, der taler, eller vores krop tager over og fører os en anden vej, end vi egentlig havde tænkt os. Problemet kan være, at den indre stemme taler sagte, og derfor kan den have svært ved at overføre larmen fra egoets mere højrøstede larm eller den ydre støj.

Tager intuitionen da aldrig fejl?
Det gode ved vores intuition er, at den sjældent tager fejl. Derfor er det godt at stå på god fod med den. Evnen til at lytte til intuitionen kan heldigvis trænes, hvis det er et ukendt land.

ØVELSER I AT BRUGE SIN INTUTION
En lille let øvelse er at tænke på et valg, du skal gøre og tænke på to mulige løsningsforslag.Se/mærk det ene i venstre hånd og det andet i højre – træk vejret dybt og mærk, hvilket et der er lettest. Det letteste er oftest det bedste.

Brug kroppen.
Du kan også bruge din krop. Stå op og bed din krop om at svare på, hvad der er et ja? Du vil efter kort tid få en fornemmelse af enten at læne dig lidt frem eller lidt tilbage. Dette er dit ja, og den modsatte bevægelse er et nej.

Hvilke fødevarer er bedst for mig?
Ovenstående måde at spørge på kan også bruges til at teste, hvilke fødevarer din krop foretrækker – hvis du har lyst til at spørge den. Det er jo ikke sikkert, den siger ja til den chokolade, du har så meget lyst til 🙂

Kirstinas fortælling fra sit eget liv

Kirstina Tranberg

Jeg har personligt oplevet, at min intuition advarede mig om en fremtidig fare. Vi var på vej på ferie i Tjekkiet, og vi havde overnattet på en campingplads. Jeg vågende op med følelsen af, at der ville ske noget ubehageligt eller farligt på vores videre færd, så jeg var ekstra agtpågivende den morgen, da vi kørte videre.

Pludselig så vi en sindssyg bilist komme kørende mod os i vores side af vejen. Foran vores bil lå en anden dansk bil med en campingvogn. Han gav sig selvfølgelig til at bremse, men campingvognen kom i slinger og skred ud, og det var kun, fordi jeg var ”advaret”, at det lykkedes mig at undvige og uden at ramme ham, så alle slap uskadte fra episoden. Den dag var jeg meget taknemmelig for, at jeg havde lyttet til min indre stemme!


DEFINITION AF BEGREBET INTUITION IFØLGE WIKIPEDIA

  • Intuition er en umiddelbar forståelse af uforklarlig eller overnaturlig art.
  • Intuition anvendes i to betydninger, hvorimellem der ikke altid skelnes klart;
    – dels til at betegne en form for indblik uden forudgående planlægning eller fastlagt metode
    – dels betegnende en direkte, højere form for erkendelse, der implicerer en skjult sammenhæng i universet