HVAD ER LYSARBEJDE?
HVAD ER SPIRITUALITET?

Det vil Spirituel Messeportal gerne svare på!

Lysarbejde:
Der er mange forskellige opfattelser af begrebet Lysarbejde! Og da vi har valgt at bruge betegnelsen på medlemmer med profil på Spirituel Messeportal (se behandler-oversigt) er det oplagt at definere, hvad ordet dækker, og hvad det står for i forbindelse med vores Portal.

Spirituel Messeportals definition på en lysarbejder:

  • Et menneske, som rummer forståelse for og har omsorg for sin næste og alt liv på jorden.
  • Et menneske som har erkendt, at der er mere mellem himmel og jord, end øjet kan se og forstanden fatte.
  • Et mennesket, som aner eller har dyb forståelse af sjælens tilknytning til den åndelige verden (menneskets åndelige ophav)
  • Et menneske, som er bevidst om – og har opdaget vigtigheden af – at skelne mellem sit lavere og sit højere selv
  • Vigtigst af alt: Vil sin næste det bedste!


HVAD ER SPIRITUALITET? HVEM ER SPIRITUEL?

Findes der mennesker, der ikke er spirituelle eller ikke har gnist af spiritualitet i sig? Er vi ikke alle lige?

Alt efter hvilket ståsted og hvilken holdning vi mennesker har til det spirituelle, vil svaret være derefter!
Spirituel Messeportals vil også gerne blande sig i debatten!

“Hvis nogen påberåber sig at være mere spirituel end sidemanden, kan det på sin vis være rigtigt! Dog kun set ud fra den vinkel, at den ene er mere bevidst om sin spiritualitet, og det at være et åndeligt væsen, end den anden. Din/min bevidsthedsgrad i spiritualitet gør således ikke dig/mig til et hverken større- eller til mindre spirituelt menneske, end den vi møder på vor vej!

Uanset hvilket job du har; – om du er bager, købmand, politiker, rengøringsdame, behandler, direktør, arbejdsløs etc.. har det dybest set ingen betydning! På det spirituelle, åndelige plan giver en sådan adskillelse ingen mening. Her er vi ALLE LIGE!

At forstå vi alle er spirituelle væsner fra fødslen betyder, at du har erkendt, at hvert et menneske er udgået fra en og samme kraft: Skaberen – Universet – Kosmos – Gud (kært barn mange navne) – og at vi alle har en gnist, af det spirituelle i vort væsen!

Citat – oprindelse ukendt:
Vi har alle gaver og talenter med os i livet! Hver især vandrer vi ud i livet og sår vore frø efter bedste evne! Er jorden moden, vil frøet spire! Er jorden umoden, da lader vi den i fred, og vandrer videre med vore små frø – vel vidende når tiden til at så ikke er inde – vel vidende at “umoden jord” ikke gør denne jord mindre spirituel af den grund end den “modne jord – Vel vidende når jorden er moden!

Ejer af Spirituelmesseportal deler ikke nødvendigvis synspunkter, tilkendegivelser, eller konklusioner med medlemmer på portalen – og omvendt! Ansvaret for disse ligger alene hos det enkelte medlem.

følg os på facebook

Privatlivspolitik